Studium na ÚVPSPodmínky přijetí
ke studiu

V případě zájmu o studium některého z programů MBA, MPA nebo LLM vyplňte naši online přihlášku. O vše ostatní se již postará studijní oddělení, které vás bude kontaktovat. Pro přijetí do některého z manažerských vzdělávacích programů je třeba splňovat podmínky přijetí.
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/22uvps.jpg
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Lze MBA, MPA či LLM studovat, i když nemám vysokoškolské vzdělání?

 • Ano, z této podmínky může vedení ústavu udělit výjimku v případě, že uchazeč o studium disponuje dostatečnou praxí v daném oboru.

Je potřeba absolvovat přijímací zkoušky?

 • Ne, na programy MBA, MPA a LLM není potřeba skládat žádné přijímací zkoušky.

Studium MBA

Ke studiu profesního programu MBA (Master of Business Administration) je nutné splňovat níže uvedené podmínky:

 • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
 • případně program BBA,
 • nebo alespoň dvou letá praxe v daném oboru,
 • uzavření smlouvy o studiu,
 • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Studium MPA

Ke studiu profesního programu MPA (Master of Public Administration) je nutné splňovat níže uvedené podmínky:

 • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
 • případně program BBA,
 • nebo alespoň dvou letá praxe v daném oboru,
 • uzavření smlouvy o studiu,
 • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Studium LLM

Ke studiu profesního programu LLM (Master of Laws) je nutné splňovat níže uvedené podmínky:

 • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
 • případně program LLB,
 • nebo alespoň dvou letá praxe v daném oboru,
 • uzavření smlouvy o studiu,
 • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
PROČ STUDOVAT NA ÚVPS

Přínos studia
na ÚVPS

Osobní
rozvoj

Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.

Prestižní
lektoři

Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.

Konkurenční
výhody

Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.

Praktický
přínos

Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a praxi. Nově nabyté znalosti a praktické zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.

Kvalitní
vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Online forma
studia

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.

Studium kompletně online

Studium
kompletně online

Poskytujeme možnost kompletní online výuky, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času.
Kontakt
Ústav veřejnoprávních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Ústavu
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav veřejnoprávních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav veřejnoprávních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Ústavu
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav veřejnoprávních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, MPA a LLM.