Průběh studiaJak probíhá
studium na ÚVPS

Zvyšte hodnotu na pracovním trhu a studujte kvalitní profesní vzdělání na tuzemském trhu.
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/15uvps11.jpg
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Průběh online studia

Pokud máte zájem o moderní verzi studia, které je nastavené na rok 2023 nejen aktuálností výuky ale také flexibilitou, tak je pro vás naše kompletní online studium skvělou volbou. Ústav veřejnoprávních studií poskytuje vzdělání v moderní online formě, která umožňuje zájemcům studovat odkudkoliv a kdykoliv. Vzdělávací program je navržen tak, aby námi poskytované vzdělání bylo nejen unikátní, ale především obohacující a pomohlo studentům posunout se nejen v profesním, ale také osobním životě.

Začátek online studia

Určíte si začátek. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Studium profesního programu vám poskytne mimořádné prohloubení teoretických a praktických znalostí. Po celou dobu studia jsou s vámi v kontaktu naši odborní lektoři, kteří vám pomáhají při studiu s načerpáním všech znalostí a dovedností jako při klasické formě studia.

Studenti, kteří absolvují 100% online formu studia získávají diplom s označením příslušného programu. Diplom a získané vědomosti jsou stejné jako pro klasickou prezenční formu studia. Získáním diplomu se absolventům prestižního vzdělání na Ústavu veřejnoprávních studií otevírají dveře k prestižním pozicích a růstu příjmů.

Každý student získá přístup do studentské sekce. Dle typu studia musí každý student projít všemi předměty k danému studiu. V každém předmětu naleznete studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme vaše znalosti. Následně vám bude zadána seminární práce (ke každému předmětu), díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce, tuto práci budete také obhajovat online. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

Jak dlouho trvá studium MBA

Studium MPA průměrný student (pracující) dokončí do 10 měsíců od zahájení studia, nejpilnější studenti titul získají již za 4 měsíce.

Jak dlouho trvá studium MPA

Studium MBA průměrný student (pracující) dokončí do 10 měsíců od zahájení studia, nejpilnější studenti titul získají již za 4 měsíce.

Jak dlouho trvá studium LLM

Studium LLM průměrný student (pracující) dokončí do 12 měsíců od zahájení studia, nejpilnější studenti titul získají již za 6 měsíců.
PROČ STUDOVAT NA ÚVPS

Přínos studia
na ÚVPS

Osobní
rozvoj

Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.

Prestižní
lektoři

Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.

Konkurenční
výhody

Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.

Praktický
přínos

Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a praxi. Nově nabyté znalosti a praktické zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.

Kvalitní
vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Online forma
studia

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.

Kontakt
Ústav veřejnoprávních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Ústavu
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav veřejnoprávních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav veřejnoprávních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Ústavu
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav veřejnoprávních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, MPA a LLM.