ÚVPS

Profesní Vzdělávání

Našim hlavním cílem je poskytnout jedinečné vzdělávací programy a kurzy, které reflektují vývojové trendy ve vyjmenovaných oblastech a přispívají tak k možnému kariérnímu růstu našich studentů.
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/uvps1.jpg
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left.png
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2020/04/floater-gold-dots.png
ÚVPS

Zaměření na praxi

Absolventi Ústavu veřejnoprávních studií naleznou uplatnění v odpovídajících stupních řídících funkcí a specializovaných profesí.
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/uvps2.jpg
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left-1.png
Studium na ÚVPS

Konkurenční
Výhody

Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/uvps3.jpg
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Ústav veřejnoprávních
studií

Studium na ÚVPS

Okamžitý přínos

Absolventi Ústavu veřejnoprávních studií naleznou uplatnění v odpovídajících stupních řídících funkcí a specializovaných profesí ve veřejné správě, jako vedoucí pracovníci zdravotnických zařízení či školních institucí. Obsah studijních programů a oborů realizovaných v Ústavu veřejnoprávních studií i vědeckovýzkumná činnost se do značné míry vyznačuje exkluzivitou.
AKTUÁLNOST VÝUKY

Mise ústavu

Mise Ústavu veřejnoprávních studií je rozvíjet pozici centra kvalitního profesního vzdělávaní a vědecké organizace v oblasti veřejnoprávních studií. Jako jediný ústav se zaměřujeme zejména na přípravu odborníků, kteří budou po absolvování školy řídícími pracovníky a specialisty ve veřejné správě, zdravotnických zařízeních či školních institucích.
DŮRAZ NA PRAXI

Aktuálnost výuky

Studijní programy profesního vzdělávání jsou permanentně inovovány v návaznosti na měnící se potřeby občanské společnosti, na právní změny, na problematiku Evropské unie a na další kvalifikační potřeby veřejných složek, zaměstnanců veřejné správy, vedoucích pracovníků školních institucí a zdravotnických zařízeních.
Ústav veřejnoprávních studií

O Ústavu

Ústav veřejnoprávních studií se zaměřuje na vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů a poskytuje profesní vzdělání pro vedoucí pracovníky nemocničních a školských institucí.

Ústav veřejnoprávních studií se specializuje na poskytování vzdělávací, vědecko-výzkumné, poradenské a znalecké činnosti především v oblasti veřejné správy, právní, sociální, pedagogické, ekonomické, manažerské či marketingové. Našim hlavním cílem je poskytnout jedinečné vzdělávací programy a kurzy, které reflektují vývojové trendy ve vyjmenovaných oblastech a přispívají tak k možnému kariérnímu růstu našich studentů.
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/2uvps.jpg

Vyberte si ze
studijních programů

Individuální přístup

Studijní plán si můžete individuálně přizpůsobit svým časovým možnostem. Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času.

Konkurenční výhody

Prestižní titul i nové poznatky představují velkou konkurenční výhodu. Studium je založeno na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích, čímž absolvent dokáže efektivně propojit teoretické znalosti v profesním životě.

Kvalitní vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích. Tyto akreditace jsou důležitým kritériem při výběru školy, jelikož reflektují úroveň a kvalitu poskytovaného vzdělání.
Školné

Školné
jednotlivých programů

64 900 Kč
MBA Studium
 • Konečná cena včetně DPH
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
69 900 Kč
LLM Studium
 • Konečná cena včetně DPH
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
64 900 Kč
MPA Studium
 • Konečná cena včetně DPH
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
iahea
eacbe
acahe big
logocrbme2
logo blue
aect-300x53
vector-logo-300x109
cofse
aompi-300x73
9
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/3uvps.jpg
O Studiu

Studium na ÚVPS

Absolventi Ústavu veřejnoprávních studií naleznou uplatnění v odpovídajících stupních řídících funkcí a specializovaných profesí v oblasti veřejné správy, právní, sociální, pedagogické, ekonomické, manažerské či marketingové.

Studium na Ústavu veřejnoprávních studií je založeno na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích, čímž absolvent dokáže efektivně propojit teoretické znalosti v profesním životě. Prestižní titul i nové poznatky představují velkou konkurenční výhodu.
Kontakt
Ústav veřejnoprávních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Ústavu
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav veřejnoprávních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav veřejnoprávních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Ústavu
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav veřejnoprávních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, MPA a LLM.