O ÚstavuÚstav veřejnoprávních
studií

V Ústavu veřejnoprávních studií preferujeme odlišný přístup ke vzdělávání, než mají ostatní školy. Prioritou jsou pro nás znalosti, zkušenosti a jejich aplikace v praxi a reálném životě.
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/22222uvps.jpg
https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

O InstitutuÚstav veřejnoprávních
studií

Ústav veřejnoprávních studií je vzdělávací institucí poskytující profesní vzdělávací programy LLM, MBA a MPA.

Ústav veřejnoprávních studií je prestižní nevládní vzdělávací a výzkumná instituce se zaměřením na distanční formy manažerského studia a profesních vzdělávacích programů. Vzdělávací systém je založen na moderních postupech andragogiky a špičkových IT technologiích s podporou on-line studia. Díky tomu může být studium internacionalizováno a studovat lze prakticky z jakéhokoliv místa na světě s dosahem internetu.

https://www.uvps.cz/wp-content/uploads/2021/01/15uvps11.jpg

Lektorský tým Ústavu veřejnoprávních studií se skládá z kvalitních odborníků, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu. Jedná se o špičkové profesionály s mnohaletou praxí, kteří své zkušenosti a cenné znalosti předávají dále prostřednictvím výuky na univerzitách, vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích. Výuka na Ústavu veřejnoprávních studií probíhá kompletně online, díky čemuž mohou studovat i ti nejvytíženější.

Ústav veřejnoprávních studií je vzdělávací institucí poskytující profesní vzdělávací programy MBA, MPA a LLM. Výuka je založena mimo jiné na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější. Ústav veřejnoprávních studií se zaměřuje na přípravu vzdělávacích programů pro úředníky územních samosprávných celků, zaměstnanců nemocničních školských institucí akreditovaných Ministerstvem vnitra, realizuje prohlubování kvalifikace úředníků za podmínek a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Náš lektorský tým se skládá ze skutečných oborníků ve svém oboru, díky kterým jsme schopni vám nabídnout kvalitní vzdělání a prestižní profesní titul. Každý program je zastřešen špičkovým odborníkem v dané oblasti vzdělávání, jenž zpravidla disponuje mnohaletými zkušenostmi a praxí, a snaží se o to, aby prostřednictvím výuky předal své znalosti a cenné zkušenosti dále. Výhodou studia v Ústavu veřejnoprávních studií je možnost volby studijních programů dle osobních kariérních cílů a individuálních schopností. Cílem je maximálně podpořit osobní rozvoj a eliminovat slabé stránky, bránící studentům v kariérním růstu.

Jedním z přínosů studia na Ústavu veřejnoprávních studií je možnost zahájení studia prakticky kdykoliv v průběhu celého roku. Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času. Veškeré programy jsou navrženy tak, aby vyhověly i těm náročnějším z vás, a každý si tak může zvolit program dle vlastního uvážení.

iahea
eacbe
acahe big
logocrbme2
logo blue
aect-300x53
vector-logo-300x109
cofse
aompi-300x73
9
O Ústavu

Proč studovat
na ÚVPS

Mise ústavu

Mise Ústavu veřejnoprávních studií je rozvíjet pozici centra kvalitního profesního vzdělávaní a vědecké organizace v oblasti veřejnoprávních studií.

Vize ústavu

Vize Ústavu veřejnoprávních studií je stát se institutem profesního vzdělávání první volby pro potřeby úřadů, nemocničních zařízení, školských institucí a vedoucích úředníků územních samosprávných celků, volených zastupitelů měst, obcí a krajů a dalších pracovníků veřejné správy.

Cíle ústavu

Našim hlavním cílem je poskytnout jedinečné vzdělávací programy, které reflektují vývojové trendy a přispívají tak k možnému kariérnímu růstu našich studentů.

Kvalitní vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Aktuální tématika

Studijní programy profesního vzdělávání jsou permanentně inovovány v návaznosti na měnící se potřeby občanské společnosti, na právní změny, na problematiku Evropské unie a na další kvalifikační potřeby veřejných složek.

Konkurenční výhody

Prestižní titul i nové poznatky představují velkou konkurenční výhodu. Podnětné informace, konzultace s tutory, tvorba seminárních prací – to všechno vás může posunout vpřed profesně i lidsky.

Kontakt
Ústav veřejnoprávních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Ústavu
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav veřejnoprávních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav veřejnoprávních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Ústavu
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav veřejnoprávních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, MPA a LLM.